SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE
Czeskie góry » Karkonosze » Upska raszelina (Úpská rašelina)

Upska raszelina (Úpská rašelina)

Najrozleglejsze wierzchołkowe torfowisko w Karkonoszach. Leży pomiędzy Luczni budą, Granicznym grzbietem, Obrzi budą i Studniczni górą w wysokości około 1400 m n.p.m. Obszar o powierzchni 73 ha został ogłoszony jako rezerwat przyrody. Źródlą tu rzeki Upa i Biała Łaba.

Torfowisko obrośnięte jest wysepkami kosodrzewiny z licznymi torfowymi jeziorkami i wzniesieniami. Występuje tutaj bardzo cenna roślinność, przedewszystkim glacialne relikty.

Przez północna część torfowiska prowadzi droga turystyczna z pierwotnej Obrzi budy do Luczni budy. Do kolejnych części torfowiska jest wstęp wzbroniony.